นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และใช้ประกอบในการศึกษา

rice-study-1 rice-study-2 rice-study-3 rice-study-4 rice-study-5