ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ 4  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เวลา 15.30-18.30 น.  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี