ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ 4  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เวลา 15.30-18.30 น.  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา อยู่ก่อนเเต่งค่านิยมใหม่ สังคมไทยพร้อมยอมรับการเปลี่ยนเเปลง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more