กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้น่ารู้ ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านซอย 2

เมื่อ 10  กุมภาพันธ์  2557 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้น่ารู้ ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านซอย 2  ถนนขุนทะเลซอย 2  ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

plants-knowledge-1 plants-knowledge-2 plants-knowledge-3 plants-knowledge-4 plants-knowledge-5