ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ 4  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เวลา 15.30-18.30 น.  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา อยู่ก่อนเเต่งค่านิยมใหม่ สังคมไทยพร้อมยอมรับการเปลี่ยนเเปลง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการ “เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำตาปี” โดยหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เรียนรู้วิถีชุมชนลุ่มน้ำตาปี” ณ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ ดร.ทวัช บุญแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า

Read more

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาวิชาสังคมศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการจัดทำ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more