ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาในหัวข้อ รักแท้ของวัยรุ่น จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา  ชั้นปีที่ 4  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เวลา 15.30-18.30 น.  ณ ห้องประชุมทางไกล อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา อยู่ก่อนเเต่งค่านิยมใหม่ สังคมไทยพร้อมยอมรับการเปลี่ยนเเปลง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more